Sign Up Login   |  

Cart

Picture Product Plu Price Tax Quantity Amount Del
1/2” Impact Wrench SI-1940ASR SI-1490ASR 0 0 0
Total: 0usd
Included: Tax

Continue Shopping

  • Please check the goods and then pay the delivery staff when receiving the goods
  • Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech

    STK1: 03201010011513
    Tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB) - CN Thanh Xuân

    STK2: 192704070000039 Tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDbank) - Chi nhánh Hà Nội

    STK3: 1410206019143 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Chi nhánh Mỹ Đình Hà Nội;