Giá bán: Liên hệ  

Chia sẻ

facebook | zalo | I'm Online |
Mr. Vui
0944755799
facebook | zalo | I'm Online |
Mr. Định
0968776499
facebook | zalo | I'm Online |
Mr. Thuyên
+84963829640
facebook | zalo | I'm Online |
Nhân Võ Đình (TPHCM)
0967161443
facebook | zalo | I'm Online |
Lê Thị Thanh Hương
0979898586
   12pc 1/4" sockets-MM:4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
     12pc 1/4" sockets-IN: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32",
             7/16", 15/32", 1/2"
      7pc 1/4" deep sockets: 6, 7, 8, ,9 10, 11, 12MM
     10pc 3/8" socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17MM
      4pc 3/8" deep sockets: 10, 12, 13, 14MM
     13pc 1/2" socket: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM
      4pc 1/2" deep sockets: 14, 17, 19, 21MM
      5pc 1/4" star sockets: E4, E5, E6, E7, E8
      5pc 3/8" star sockets: E10, E12, E14, E16, E18
      6pc 1/4" star sockets bit: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
      5pc 3/8" star sockets bit: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
       6pc 1/4" hex sockets bit: H3, H4, H5, H6, H7, H8
      3pc 1/4" phillips sockets bit: PH1, PH2, HP3
     3px 1/4" slotted sockets bit: 4, 5.5, 6.5M
• 2pc 1/4" extension bar: 2", 4"
• 2pc 3/8" extension bar: 1-3/4", 6"
• 2pc 1/2" extension bar: 3", 10"
• 2pc 3/8" spark plug socket: 16, 21MM
• 3pc ratchet handle: 1/4", 3/8", 1/2" Dr.
• 3pc universal joint: 1/4", 3/8", 1/2" Dr.
• 1pc 1/2" Dr. flexible handle
• 2pc adaptor: 3/8" (F) x 1/4" (F), 1/2"(F) x 3/8" (M)    
• 10pc comb. wrenches: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM
•  1pc Blow Case.
Gửi đi
Bình luận thành công!

Sản phẩm tương tự