kim-thao-phanh-ham-jtc-1728

Kìm tháo phanh hãm JTC-1728

Giá bán: Liên hệ

1953 người xem

kim-nhon-than-dai-mo-tron-jtc-3314

Kìm nhọn thân dài mỏ tròn JTC-3314

Giá bán: Liên hệ

1773 người xem

kim-nhon-than-dai-0-°-jtc-3819

Kìm nhọn thân dài 0 ° JTC-3819

Giá bán: Liên hệ

2870 người xem

kim-mo-phe-trong-90-jtc-hb300

Kìm mở phe trong 90 JTC- HB300

Giá bán: Liên hệ

1745 người xem

kim-thang-mo-phe-trong-jtc-hs300

Kìm thẳng mở phe trong JTC- HS300

Giá bán: Liên hệ

1784 người xem

kim-phanh-mo-phe-ngoai-90-jtc-sb300

Kìm phanh mở phe ngoài 90 JTC- SB300

Giá bán: Liên hệ

1719 người xem

kim-phanh-mo-phe-ngoai-jtc-ss300

Kìm phanh mở phe ngoài JTC- SS300

Giá bán: Liên hệ

1591 người xem

kim-mo-phe-trong-90-jtc-hb230

Kìm mở phe trong 90 JTC-HB230

Giá bán: Liên hệ

1793 người xem

kim-thang-mo-phe-trong-jtc-hs230

Kìm thẳng mở phe trong JTC- HS230

Giá bán: Liên hệ

1594 người xem