KINGTECH
cle-luc-chi-thi-kim-dai-do-2-12nm-kanon-n12fk

Clê lực chỉ thị kim dải đo 2-12Nm Kanon N12FK

Giá bán: 1,873,000 vnđ

206 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-45nm-kanon-n45fk

Clê cân lực chỉ thị kim 45Nm Kanon N45FK

Giá bán: 2,324,000 vnđ

290 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-90nm-kanon-n90fk

Clê cân lực chỉ thị kim 90Nm Kanon N90FK

Giá bán: 2,586,000 vnđ

276 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-180nm-kanon-n180fk

Clê cân lực chỉ thị kim 180Nm Kanon N180FK

Giá bán: 3,298,000 vnđ

239 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-280nm-kanon-n280fk

Clê cân lực chỉ thị kim 280Nm Kanon N280FK

Giá bán: 4,084,000 vnđ

180 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-420nm-kanon-n420fk

Clê cân lực chỉ thị kim 420Nm Kanon N420FK

Giá bán: 6,182,000 vnđ

273 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-560nm-kanon-n560fk

Clê cân lực chỉ thị kim 560Nm Kanon N560FK

Giá bán: 6,967,000 vnđ

187 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-700nm-kanon-n700fk

Clê cân lực chỉ thị kim 700Nm Kanon N700FK

Giá bán: 10,338,000 vnđ

240 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-850nm-kanon-n850fk

Clê cân lực chỉ thị kim 850Nm Kanon N850FK

Giá bán: 12,210,000 vnđ

191 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-1000nm-kanon-n1000fk

Clê cân lực chỉ thị kim 1000Nm Kanon N1000FK

Giá bán: 13,410,000 vnđ

253 người xem

cle-can-luc-chi-thi-kim-1500nm-kanon-n1500fk

Clê cân lực chỉ thị kim 1500Nm Kanon N1500FK

Giá bán: 19,600,000 vnđ

200 người xem